Sô cô la đen /// SHUTTERSTOCK

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn sô cô la?

00:11 01/12/2020 1

Tin tốt là: Sô cô la có thể tăng cường sức khỏe của bạn. “Có thể” ở đây tùy thuộc vào loại sô cô la chính xác bạn sử dụng (và tất nhiên là bạn ăn bao nhiêu), bạn có thể đạt được hoặc không đạt được lợi ích tăng cường sức khỏe của nó.