dieu hanh v league

VPF mời chuyên gia Nhật điều hành

VPF mời chuyên gia Nhật điều hành

0
Một trong những định hướng quan trọng trong năm 2013 của Công ty VPF là thuê một chuyên gia Nhật Bản tham gia điều hành V-League dưới danh nghĩa phó tổng giám đốc.