dieu tra grab uber

Toàn cảnh điều tra vụ sáp nhập Grab - Uber

Toàn cảnh điều tra vụ sáp nhập Grab - Uber

0
Ngày 8.4, ứng dụng đặt xe Uber sẽ chính thức ngưng hoạt động tại Đông Nam Á và việc sáp nhập Uber vào Grab vẫn diễn ra dù bị điều tra ở các nước Singapore, Malaysia, Philippines