/// BTC

Hòa nhạc online cổ vũ chống dịch

06:07 06/08/2021 0

Chương trình hòa nhạc online Vững tâm vượt qua đại dịch diễn ra lúc 20 giờ ngày 8.8, truyền trực tiếp trên nền tảng Facebook và YouTube, có sự tham gia của nghệ sĩ hai miền Nam Bắc.