Dead rising 3 có bản nội dung thêm đầu tiên

Dead rising 3 có bản nội dung thêm đầu tiên

18:19 20/12/2013 0

Trong bản nội dung tải thêm (DLC) mới này, nhiệm vụ của bạn là hoạt động dưới sự chỉ huy của đội trưởng đội đặc nhiệm Adam Kane để tìm kiếm vị tổng thống Mĩ bị mất tích.