Hà Nội đẹp, tôi thích Hà Nội! /// Ảnh Lưu Quang Phổ

'Thích Hà Nội không?'

11:23 16/02/2021 1

“Hà Nội hả? Thích, thích chứ! Hà Nội to to mà nhiều đèn sáng ơi là sáng, có mấy cái nhà cao cao đẹp ơi là đẹp".