T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội

T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội

11:03 22/11/2021 0

Ngày 20.11, tại Hà Nội, T&T Group và Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo tiệm cận với tiến bộ khoa học thế giới.