Phải biết quý từng đồng bạc lẻ!

Phải biết quý từng đồng bạc lẻ!

09:18 07/04/2022 0

Trước đại dịch, mỗi ngày Hội An đón từ 3.000 đến 4.000 khách du lịch. Vào những ngày lễ hay dịp festival, các đêm “Phố cổ không có tiếng động cơ”, Hội An cháy phòng nghỉ.

Làng Lụa và vườn dâu 3 thế kỷ

Làng Lụa và vườn dâu 3 thế kỷ

03:10 14/11/2012 0

Đất Quảng Nam có nhiều di sản văn hóa do người Chăm để lại, như các mô típ kiến trúc đền tháp, các tác phẩm điêu khắc, phù điêu, giếng cổ và nhiều loại hình văn hóa phi vật thể khác... nhưng khi nghe nói đến một vườn dâu cổ thụ hơn 300 năm tuổi, thì tôi thấy hơi lạ.