Đoàn Thị Hương đã được trả tự do ngày 3.5  /// AFP

Đoàn Thị Hương được trả tự do

08:20 03/05/2019 5

Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã rời nhà tù Kajang thuộc bang Selangor (Malaysia) lúc 7 giờ 20 phút sáng 3.5 (giờ địa phương, tức 6 giờ 20 phút cùng ngày, giờ Việt Nam).