Coi chừng tụt hậu

Coi chừng tụt hậu

05:44 02/01/2022 2

Từ năm 2001 khi Lê Huỳnh Đức khăn gói sang Lifan Trùng Khánh thi đấu, đến nay đã ngần ấy năm chuyện xuất khẩu cầu thủ của ta chỉ dừng ở mức “học việc”.