Doanh nghiệp chuyển sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM sang Hà Nội

0 Thanh Niên

Doanh nghiệp chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ chứng khoán TP.HCM sang Hà Nội để giảm tải cho hệ thống giao dịch.

Doanh nghiệp chuyển sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM sang Hà Nội

Ngày 3.3, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) có văn bản yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE) triển khai ngay việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch.

Cụ thể, doanh nghiệp (DN) có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết phải có văn bản yêu cầu, kèm theo nghị quyết của HĐQT hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho hai sở giao dịch này. HNX được giao khẩn trương tiếp nhận, xử lý cho DN giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE (không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới). Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin... áp dụng chung như với DN niêm yết trên HNX. Hai sở giao dịch phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Cũng theo văn bản của UBCKNN, cổ phiếu của các DN chuyển giao dịch đang nằm trong bộ chỉ số VN-Index của HOSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của HOSE trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX. Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm