Minh bạch, bình đẳng tránh sai phạm tiêu cực tại PVN

Minh bạch, bình đẳng tránh sai phạm tiêu cực tại PVN

05:25 16/06/2022 0

Thảo luận về dự thảo luật Dầu khí (sửa đổi) ngày 15.6, các đại biểu Quốc hội đề nghị luật cần phải quy định rạch ròi tính bình đẳng, sự minh bạch trong quyền, trách nhiệm của Tập đoàn dầu khí VN (PVN), tránh sai phạm, tiêu cực đã từng xảy ra tại tập đoàn này.