Khách hàng SME VietinBank trao đổi cơ hội đầu tư cùng Thương vụ Sao Paulo

30 năm VietinBank đồng hành cùng doanh nghiệp SME

0
Với nhiều chính sách hỗ trợ và sản phẩm, dịch vụ (SPDV) đa dạng, VietinBank đang chứng tỏ vai trò là đối tác tin cậy cho sự phát triển bền vững của khách hàng SME.
BIDV liên tục đồng hành, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp SME 
 /// Nguồn: BIDV

Để doanh nghiệp SME bứt tốc

0
Ngay từ đầu năm 2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp SME) đón nhận nhiều tín hiệu vui, là động lực để khối doanh nghiệp này tạo ra những bước phát triển đột phá tương xứng với tiềm năng và lợi thế.