Doanh nghiệp xăng dầu được tự tăng giá dưới 5%

0 Thanh Niên Online

Theo dự thảo lần thứ 4 sửa đổi Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương đã chốt phương án thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 10 ngày với trường hợp tăng giá.

Tại dự thảo trước đó, Bộ Công thương đưa ra 3 phương án và nghiêng về phương án thời gian giữa 2 lần điều chỉnh là 15 ngày. Theo dự thảo mới nhất này, khi các yếu tố cấu thành biến động làm giá cơ sở giảm trong phạm vi 6% so với giá bán lẻ hiện hành, doanh nghiệp (DN) đầu mối phải giảm giá bán lẻ tương ứng. Nếu các yếu tố cấu thành giá cơ sở giảm trên 6% so với giá bán lẻ, sau khi áp dụng các giải pháp thuế nhập khẩu, quỹ bình ổn, DN đầu mối được tiếp tục giảm giá bán lẻ, không hạn chế khoảng cách giữa 2 lần giảm và số lần giảm giá.

Với điều chỉnh tăng, trường hợp giá cơ sở (được tính bình quân 30 ngày) tăng trong phạm vi 5% so với giá bán lẻ hiện hành, DN đầu mối được quyền chủ động tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở. Trường hợp giá cơ sở tăng trên 5 - 8% so với giá bán lẻ, đầu mối gửi văn bản đăng ký đến liên bộ Tài chính -  Công thương trước thời gian điều chỉnh 2 ngày làm việc, nếu quá hạn không có trả lời sẽ được tự động tăng giá. Trường hợp giá cơ sở tăng trên 8% hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, nhà nước công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá. Tuy nhiên, DN đầu mối sẽ báo cáo lên liên bộ, nếu quá 5 ngày làm việc không được phản hồi cũng sẽ được quyền chủ động điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương đương giá cơ sở.

Ngoài ra, theo dự thảo, Bộ Tài chính sẽ phải công bố trên trang điện tử giá cơ sở, giá bán lẻ hiện hành, số trích lập, số sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong mỗi lần điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước, điều chỉnh mức trích, mức chi Quỹ bình ổn giá và công bố kết quả kinh doanh xăng dầu trong năm tài chính khi có báo cáo chính thức đã kiểm toán của các thương nhân đầu mối. Theo dự kiến, Bộ Công thương sẽ phải trình dự thảo sửa đổi Nghị định 84 lên Chính phủ trước ngày 30.6 tới đây.

Mai Hà

>> Vẫn rối cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu
>> Cần rút ngắn thời gian giảm giá xăng dầu
>> Giá xăng dầu tiếp tục giảm
>> Quỹ bình ổn xăng dầu âm 430,9 tỉ đồng
>> Giá xăng dầu tăng tác động tăng 0,127% CPI

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm