DKSH đạt kết quả kinh doanh khả quan

DKSH đạt kết quả kinh doanh khả quan

0
Tập đoàn DKSH vừa báo cáo doanh thu thuần, lợi nhuận hoạt động (EBIT) đều tăng trưởng và đề xuất tăng mức cổ tức cho năm 2019.