Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đoàn

0 Thanh Niên

Ngày 7.10, T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm 'Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước'.

Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đoàn

Theo anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, trong thời gian qua đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo Quy chế cán bộ Đoàn; có kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội... Tuy nhiên, nhiều cán bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở trên địa bàn dân cư trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng công tác thanh vận còn hạn chế.

Ông Vũ Thanh Liêm, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ T.Ư Đoàn, cho rằng cần ban hành đề án đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, trong đó cần tập trung xác định đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng cho cán bộ ở cấp cơ sở thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, cấp tốc. Theo ông Liêm, quy chế cán bộ Đoàn có nhiều bất cập, cần rà soát đánh giá lại quy chế, tổ chức cán bộ Đoàn và cần phải sửa đổi cho phù hợp; đồng thời tham mưu cho Ban Tổ chức T.Ư tháo gỡ những cơ chế chính sách về công tác cán bộ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới, theo anh Bùi Quang Huy, tới đây công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Những vấn đề thuộc về cơ chế, T.Ư Đoàn sẽ đề xuất để cơ quan chức năng điều chỉnh cho phù hợp, còn những vấn đề liên quan đến chức năng, vấn đề tham mưu, T.Ư Đoàn và các địa phương sẽ cùng nhau tháo gỡ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm