doi ngo

Tàu chiến Úc và Mỹ tập trận trên Biển Đông vào tháng 4 vừa qua /// DVIDS

Úc đối mặt mối nguy Trung Quốc

0
Để ứng phó mối nguy tiềm tàng từ Trung Quốc, Úc đang định hình lại chính sách đối ngoại mà trong đó thể hiện rất rõ qua việc thay đổi chính sách quốc phòng.