doi song mien tay

Về An Giang xem nông dân thổi lửa uốn tầm vông

Về An Giang xem nông dân thổi lửa uốn tầm vông

0
Dưới cái nắng tháng Bảy, nhiều thợ uốn vông ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vẫn cặm cụi đốt lò nắn vông. Tầm vông được sử dụng làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm rào cho các vuông tôm.