Nước thải sau khi xử lý được chuyển vào hồ cá trước khi ra kênh Đa Cô – Hình chụp sáng ngày 3-10 tại nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng
Nước thải sau khi xử lý được chuyển vào hồ cá trước khi ra kênh Đa Cô – Hình chụp sáng ngày 3-10 tại nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng
Theo thông tin từ Công ty Coca-Cola VN: Các nhà máy của Coca-Cola VN, trong đó có nhà máy Coca-Cola ở TP.Đà Nẵng, đều hoạt động theo các tiêu chuẩn về môi trường của Tập đoàn Coca-Cola và tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường của VN.
Liên quan đến hiện tượng cá chết trên kênh Đa Cô chung của khu vực gần nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng mà một số báo đã đưa tin, Coca-Cola Việt Nam khẳng định rằng nước thải từ nhà máy của Coca-Cola Việt Nam đạt các chỉ tiêu về môi trường.
Điều này được thể hiện qua kết quả kiểm nghiệm mẫu nước mới nhất do Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng II (Quatest 2) thực hiện ghi ngày 22.9.2016. Vào tháng 8.2016, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) cũng đã tiến hành thanh tra môi trường tại nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng. Việc kiểm nghiệm mẫu nước thải ngẫu nhiên tại nhà máy cũng cho kết quả đạt các chỉ tiêu về môi trường.
Coca-Cola Việt Nam luôn coi bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu về phát triển bền vững trong sản xuất và kinh doanh. Coca-Cola Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý như UBND thành phố Đà Nẵng, Sở TNMT thành phố Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu để chia sẻ thông tin một cách minh bạch và bảo đảm công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất được thực hiện tốt và đầy đủ.

Coca-Cola Việt Nam

Bình luận