Điểm sáng xây dựng Đảng trong vùng đồng bào có đạo

0
Huyện Thống Nhất (Ðồng Nai) có 10 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 46 ấp, khu phố; dân số trên 164.000 người.

 

Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào theo đạo (chiếm 87,23%), trong những năm qua, công tác xây dựng Ðảng được Ðảng bộ huyện thường xuyên quan tâm và đạt những kết quả tích cực. Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Bích Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy H.Thống Nhất để thấy rõ hơn những điểm sáng trong công tác xây dựng Ðảng ở địa phương có đông đồng bào theo đạo.
Điểm sáng xây dựng Đảng trong vùng đồng bào có đạo - ảnh 1

Bà Bùi Thị Bích Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy H.Thống Nhất

Với đặc thù là huyện có đông đồng bào theo đạo, nhất là người dân Công giáo chiếm số đông, H.Thống Nhất đã thực hiện những giải pháp gì để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác phát triển đảng viên mới thời gian qua, thưa bà?
Bà Bùi Thị Bích Thủy: Đảng bộ H.Thống Nhất hiện có 28 chi bộ, đảng bộ cơ sở, với 157 chi bộ trực thuộc với 2.640 đảng viên, 100% chi bộ ấp, khu phố có cấp ủy. Huyện luôn xác định kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo trên cả 3 mặt: phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm
đều tăng, trong đó quan tâm phát triển Đảng đối với lực lượng đoàn viên, hội viên, công nhân, trí thức, nhất là đồng bào có đạo. Hằng năm, huyện triển khai xây dựng kế hoạch phát triển Đảng cho từng chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Hình thành và tổ chức các mô hình sinh hoạt “Tổ quần chúng trung kiên”, “Tổ quần chúng ưu tú” ngay tại cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp được 993 đảng viên, trong đó có 361 đảng viên có đạo, chiếm tỷ lệ 36,3%, tỷ lệ phát triển đảng viên bình quân hằng năm từ 9% trở lên; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.640 đảng viên.
Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào theo đạo, lãnh đạo huyện luôn quan tâm, gần gũi với các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động cộng đồng.
Ðể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong điều kiện hiện nay, công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được Ðảng bộ huyện và cơ sở triển khai như thế nào?
Xác định công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ huyện và mỗi tổ chức Đảng ở cơ sở. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo gương Bác có sự chủ động đổi mới về hình thức, phương pháp triển khai đánh giá kết quả, nhất là sau học tập. Qua đó, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia nghiên cứu đạt 100%; tổ chức cho trên 39.000 lượt cán bộ, quần chúng cốt cán, đoàn viên, hội viên, công nhân và nhân dân học tập qua các hình thức khác nhau.
Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được cấp ủy huyện và cơ sở tập trung thực hiện với những nội dung trọng tâm:
- Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ: Huyện ủy, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nền nếp, thể hiện trong việc đánh giá cán bộ hằng năm, đánh giá theo nhiệm kỳ, đánh giá phục vụ cho công tác cán bộ như quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng… Trong nhiệm kỳ đã đánh giá 108 lượt cán bộ trong diện quy hoạch và 154 lượt cán bộ cấp ủy viên của huyện theo phân cấp quản lý, trong đó 258 đồng chí được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ: Công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ ở cả cấp huyện và cơ sở, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, uy tín, có tính kế thừa cao, góp phần tạo được nguồn cán bộ. Thực hiện quy hoạch cấp ủy huyện là 101 đồng chí, gấp 2,34 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm; trong đó, cán bộ nữ là 26 đồng chí, chiếm tỷ lệ 25,74%, cán bộ trẻ có 40 đồng chí chiếm tỷ lệ 39,6%. Quy hoạch cấp ủy cơ sở có 518 đồng chí, gấp 2,33 lần so với số lượng cấp ủy viên cơ sở; trong đó, cán bộ nữ là 152 đồng chí, chiếm tỷ lệ 29,34%; cán bộ trẻ có 138 đồng chí, chiếm tỷ lệ 26,62%. Các chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng và đều cao hơn so với yêu cầu đề ra.
- Tăng cường việc điều động, luân chuyển cán bộ: Huyện đã thực hiện luân chuyển, điều động 38 cán bộ, kịp thời tăng cường đội ngũ cán bộ chủ chốt cho các xã, thị trấn, giúp các địa phương ổn định tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Công tác điều động, luân chuyển được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ huyện quan tâm, chỉ đạo. Huyện đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 182 lượt tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hằng năm đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với 157 lượt tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và kiểm tra chuyên đề đối với 24 lượt tổ chức Đảng và người đứng đầu về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Qua kiểm tra đã xử lý đối với 1 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 89 đảng viên, từ đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hiện nay, Thống Nhất đang tập trung chuẩn bị Ðại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo bà, công tác xây dựng Ðảng trong thời gian tới được thực hiện như thế nào?
Một trong những nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới của huyện là tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở. Theo đó, cán bộ chủ chốt phải hội đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, từng cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, thực thi đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hiện nay, Thống Nhất là huyện nông thôn mới, có đến 50% các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có TT.Dầu Giây mới được thành lập và có nhiều tiềm năng, thế mạnh. Thống Nhất cũng là nơi hội tụ các đầu mối giao thông huyết mạch của quốc gia (quốc lộ 1, quốc lộ 20; đường sắt Bắc - Nam, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và trong tương lai là đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Ðà Lạt), tỉnh lộ 769, 762 nối huyện với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam và khu vực Nam Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ. Đây là những lợi thế trong việc thu hút đầu tư để hình thành các khu, cụm công nghiệp và các khu du lịch sinh thái. Tất cả những lợi thế, tiềm năng trên sẽ là cơ hội cho Thống Nhất “cất cánh” khi huyện có một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, có tư duy sáng tạo, có quyết tâm mạnh mẽ đưa địa phương ngày càng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Đến giờ, vì kẹt ở Cần Thơ nên Hóa chỉ có thể nhờ em trai cùng cha khác mẹ thắp nhang giúp cho ba /// VŨ PHƯỢNG

Không còn ba mẹ trên đời

Ba mẹ chia tay, rồi mẹ mất vì ung thư máu hơn chục năm trước, nay ba của em Lê Hoàng Hóa (15 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng qua đời đột ngột vì Covid-19. Trước cú sốc vì cảnh mồ côi, Hóa không thể ăn uống, em đã sụt 5 kg trước năm học mới.
Ba chị em Phương Anh mồ côi mẹ vì Covid-19  /// ẢNH: VŨ PHƯỢNG

'Mẹ bay lên trời rồi'

“Mẹ có cánh bay lên trời. Mẹ sẽ khỏe lại và có sức mạnh. Em kêu mẹ về được không?”, câu nói hồn nhiên của Phương Anh, cô bé vừa vào lớp 1 đã mồ côi mẹ vì Covid-19 khiến cả nhà chạnh lòng. Nhiều lúc nhớ mẹ, em tu tu khóc, mặc các chị dỗ dành…