Đằng sau những chuyến xe công nghệ

Kỳ 1: Hơn cả một ứng dụng, đó còn là cầu nối của tình người

0
Ngược xuôi giữa tốc độ kinh người của các siêu đô thị thời đại số, người ta có thể cảm thấy sự đứt gãy đâu đó của những mối quan hệ người - người truyền thống.
Nhưng cũng chính công nghệ, lại có thể kiến tạo nên những mối quan hệ mới, vừa hợp thời vừa không kém chân thành.
Mùa dịch vừa rồi, khi người người ở nhà,