Mỏ Cày Bắc tạo đột phá để trở thành huyện nông thôn mới

3
Để xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc phát triển vững mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện phương châm hành động “dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.
Phương châm đề cao tính sáng tạo, xây dựng tầm nhìn dài hạn, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.
Kinh tế phát triển nhanh và ổn định
Ngày 9.2.2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2009/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre. Huyện Mỏ Cày Bắc chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 30.4.2009.
Những ngày đầu thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã đối mặt với bộn bề khó khăn, thiếu thốn, song huyện đã sớm xác định hướng phát triển nhằm phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Sau 10 năm thành lập, huyện đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người (GRDP) năm 2019 đạt 38,55 triệu đồng/người/năm, tăng 3,8 lần so với năm đầu thành lập; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 20,6%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,49% (tính đến cuối năm 2019)…
Mỏ Cày Bắc tạo đột phá để trở thành huyện nông thôn mới - ảnh 1

MCB 1: Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đang hực hực khí thế xây dựng huyện Nông thôn mới

Ảnh: N.T.B

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết (NQ) đại hội Đảng bộ huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, rõ nét là về công nghiệp (giá trị sản xuất tăng bình quân 15,02%/ năm - NQ 8,1%) và thương mại, dịch vụ (giá trị sản xuất tăng bình quân 13,73%/ năm - NQ 11%); kết cấu hạ tầng có bước phát triển đáng kể, nhất là giao thông nông thôn. Về giáo dục, huyện liên tục thuộc tốp dẫn đầu toàn tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa được tập trung chỉ đạo và đạt cao hơn nghị quyết đề ra (4/13 xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới). Công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được quan tâm. Hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung hướng về cơ sở. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Tạo đột phá hướng tới xây dựng thành công huyện nông thôn mới
Hướng tới mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới, Mỏ Cày Bắc tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm sau 10 năm thành lập, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời xác định vị trí địa lý, tiềm năng đất đai, lao động là điều kiện, là động lực để huyện nhà phát triển nhanh hơn. Đảng bộ và nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đề cao quyết tâm chính trị, xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020- 2025 là “Phát huy tinh thần Đồng khởi, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại- dịch vụ, tạo đột phá về du lịch; xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2023”.
Để làm được điều đó, Đảng bộ huyện xác định ba khâu đột phá: Đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, may công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện (heo, gà, dừa, bưởi da xanh); khai thác tiềm năng để phát triển đa dạng các loại hình du lịch dựa trên tài nguyên nông nghiệp, khai thác thế mạnh về dừa, văn hoá miệt vườn và giá trị truyền thống lịch sử. Năm nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế- xã hội; huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường xây dựng Đảng TSVM, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo lập môi trường xã hội ổn định, an toàn.
Mỏ Cày Bắc tạo đột phá để trở thành huyện nông thôn mới - ảnh 2

MCB 2: Nhờ các nỗ lực trong cải cách hành chính, vị trí về giao thông thuận lợi, nhân công dồi dào…nên Mỏ Cày Bắc đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Ảnh: N.T.B

Theo đó, Đảng bộ huyện đã đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để đón đầu phát triển; xây dựng kế hoạch sử dụng đất một cách hợp lý. Xác định sản xuất nông nghiệp là nền tảng kinh tế của huyện; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản. Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả tỉnh. Khuyến khích phát triển các ngành có lợi thế về nguyên liệu, khả năng cạnh tranh, thu hút nhiều lao động về chế biến nông sản, thực phẩm (chế biến từ dừa, thức ăn gia súc; hoa, củ, quả; giết mổ gia súc, gia cầm) và các làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch (hoa kiểng, cây giống; thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến từ gạo...). Tập trung lãnh đạo phát triển du lịch, khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình du lịch gắn với nông nghiệp và dựa vào thiên nhiên, văn hoá - lịch sử; tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn ngày càng đồng bộ, hiện đại, nhất là các tuyến: đường tỉnh, huyện, đường vào khu trung tâm các xã cùng các công trình hạ tầng thủy lợi phục vục lĩnh vực nông nghiệp. Chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của quê hương; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; triển khai đồng bộ những giải pháp giảm nghèo, khuyến khích và tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo; thực hiện tốt các chính sách lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giải quyết hiệu qủa những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
Với khí thế thi đua trong toàn Đảng bộ, tạo động lực quyết tâm đến năm 2023, Mỏ Cày Bắc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gắn với cách làm hay, sáng tạo, mang tính đột phá, từng bước hình thành những xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tin rằng huyện nhà sẽ về đích trước hẹn.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Chinh keyboard

Chinh keyboard

Tôi là người dân huyện Chợ Lách kế bên Mỏ Cày Bắc, ngoài xây các cơ quan nhà nước đẹp đẽ, rộng rãi khủng khiếp ra thì chẳng có gì khác.
nguyễn thanh bình

nguyễn thanh bình

Cám ơn bạn Chinh keyboard, đã có nhận xét về sự thay đổi bề ngoài đối với Mỏ Cày Bắc. Nhưng đánh giá sự vật, hiện tượng cần phải mang tính toàn diện, không nên phiến diện một chiều.
Duy Lê Hoàng

Duy Lê Hoàng

Cố gắng thành công sẽ đến... hãy cùng chung tay

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Đến giờ, vì kẹt ở Cần Thơ nên Hóa chỉ có thể nhờ em trai cùng cha khác mẹ thắp nhang giúp cho ba /// VŨ PHƯỢNG

Không còn ba mẹ trên đời

Ba mẹ chia tay, rồi mẹ mất vì ung thư máu hơn chục năm trước, nay ba của em Lê Hoàng Hóa (15 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng qua đời đột ngột vì Covid-19. Trước cú sốc vì cảnh mồ côi, Hóa không thể ăn uống, em đã sụt 5 kg trước năm học mới.
Ba chị em Phương Anh mồ côi mẹ vì Covid-19  /// ẢNH: VŨ PHƯỢNG

'Mẹ bay lên trời rồi'

“Mẹ có cánh bay lên trời. Mẹ sẽ khỏe lại và có sức mạnh. Em kêu mẹ về được không?”, câu nói hồn nhiên của Phương Anh, cô bé vừa vào lớp 1 đã mồ côi mẹ vì Covid-19 khiến cả nhà chạnh lòng. Nhiều lúc nhớ mẹ, em tu tu khóc, mặc các chị dỗ dành…