Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3550 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3550 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 7.10.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3550 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 287 ra ngày 13.10.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3543
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3550 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3543 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 2. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 3. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 4. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 5. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 6. Nguyễn Tư Lộc (Cần Thơ) –7. Mã Ngọc Sơn (TP.HCM) – 8. Nguyễn Chí Hùng (Hậu Giang) – 9. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 10. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Kiều Lưu Tuyết Hường (Cần Thơ) – 16. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 17. Trần Hoàng Bảo Châu (TP.HCM) – 18. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 19. Thân Trọng Chánh (TP.HCM) – 20. Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM).

Bình luận