Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3552 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3552 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 9.10.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3552 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 289 ra ngày 15.10.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3545
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3552 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3545 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 2. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 3. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 4. Nguyễn Chí Hùng (Hậu Giang) – 5. Phạm Lê Lai (TP.HCM) – 6. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 7. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 8. Phạm Như Hiệt (Vũng Tàu) – 9. Tôn Nữ Mai Anh (TP.HCM) – 10. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 16. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 17. Nguyễn Tư Lộc (Cần Thơ) – 18. Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM) – 19. Nguyễn Thị Thu Hà (TP.HCM) – 20. Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM).

Bình luận