Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3554 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3554 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 11.10.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3554 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 291 ra ngày 17.10.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3547
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3554 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3547 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 2. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 3. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 4. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 5. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 6. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 7. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 8. Nguyễn Chí Hùng (Hậu Giang) – 9. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 10. Mã Ngọc Sơn (TP.HCM) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Kiều Lưu Tuyết Hường (Cần Thơ) – 16. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 17. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 18. Phạm Lê Lai (TP.HCM) – 19. Thân Trọng Chánh (TP.HCM) – 20. Phạm Như Hiệt (Vũng Tàu).

Bình luận