Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3558 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3558 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 15.10.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3558 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 295 ra ngày 21.10.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3551
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3558 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3551 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 2. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 3. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 4. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 5. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 6. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 7. Hoàng Nam (TP.HCM) – 8. Phạm Đăng Hưng (TP.HCM) – 9. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 10. Nguyễn Chí Hùng (Hậu Giang) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 16. Nguyễn Tư Lộc (Cần Thơ) – 17. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 18. Huỳnh Văn Hùng (TP.HCM) – 19. Kiều Lưu Tuyết Hường (Cần Thơ) – 20. Lê Hồng Phúc (Đồng Nai).

Bình luận