Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3562 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3562 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 19.10.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3562 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 299 ra ngày 25.10.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3555
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3562 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3555 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 2. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 3. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 4. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 5. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 6. Phạm Đăng Hưng (TP.HCM) – 7. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 8. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 9. Nguyễn Đức Trung (TP.HCM) – 10. Phạm Lê Lai (TP.HCM) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Lê Hồng Phúc (Đồng Nai) – 16. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 17. Phạm Như Hiệt (Vũng Tàu) – 18. Tôn Nữ Mai Anh (TP.HCM) –19. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 20. Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM).

Bình luận