Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3606 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3606 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 2.12.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3606 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 343 ra ngày 8.12.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3599
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3606 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3599 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 2. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 3. Trương Đức Ứng (Vũng Tàu) – 4. Mã Ngọc Sơn (TP.HCM) – 5. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 6. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 7. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 8. Kiều Lưu Tuyết Hường (Cần Thơ) – 9. Nguyễn Đức Trung (TP.HCM) – 10. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 16. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 17. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 18. Thân Trọng Chánh (TP.HCM) – 19. Phạm Lê Lai (TP.HCM) – 20. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng).

Bình luận