Ngôi nhà tình thương của mẹ con bà Nguyễn Thị Xanh trong ngày khánh thành /// Lê Tân

Những người đi xây nhà tình thương

0
Hàng chục căn nhà tình thương đã được một nhóm từ thiện ở Hải Phòng tổ chức quyên góp để xây dựng giúp những người nghèo trong gần 2 năm qua.