UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đang chịu “áp lực” về khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản lên đến 1.828 tỉ đồng thuộc ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đang chịu “áp lực” về khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản lên đến 1.828 tỉ đồng thuộc ngân sách địa phương.

Báo cáo các bộ: KH-ĐT và Tài chính về tình hình thực hiện đầu tư phát triển năm 2014, tỉnh Quảng Nam xác nhận tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh lên đến 2.816 tỉ đồng (tính đến thời điểm 30.6.2014), trong đó ngoài 1.828 tỉ đồng nợ đọng mà ngân sách địa phương tự cân đối, còn có các khoản nợ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (655 tỉ đồng), trái phiếu Chính phủ (333 tỉ đồng).

Đáng chú ý, Quảng Nam lại chịu áp lực trong quá trình cân đối để giảm nợ, khống chế nợ liên quan đến ngân sách địa phương theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (hằng năm phải bố trí tối thiểu 700 tỉ đồng để thanh toán). Chưa kể, năm 2014, Quảng Nam còn cần phải bố trí 580 tỉ đồng để đầu tư hoàn thành một số dự án trọng điểm như cầu Cửa Đại, tượng đài Mẹ VNAH, cầu Kỳ Phú 1, Kỳ Phú 2...

H.X.H

>> Thanh tra về quản lý đầu tư và nợ đọng từ vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ
>> Nợ đọng xây dựng cơ bản ở Quảng Nam tăng vọt
>> Nợ đọng bảo hiểm lên gần 10.000 tỉ đồng
>> Nợ đọng thuế hơn 51.000 tỉ đồng
>> Yêu cầu hộ ông Vươn nộp thuế nợ đọng

Bình luận