TP.HCM ban hành 3 tình huống ưu tiên báo động đỏ cứu người nguy kịch
Ngày 13.10, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ban hành 15 khuyến cáo triển khai quy trình báo động đỏ nội viện và báo động đỏ liên viện nhằm tăng khả năng cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện trên địa bàn TP.
 
Theo đó, có 3 tình huống cần ưu tiên vận dụng quy trình báo động đỏ gồm: Thứ nhất là bệnh nhân đa chấn thương do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông... cần can thiệp hồi sức tích cực và phẫu thuật khẩn cấp của nhiều chuyên khoa.
Thứ hai là bệnh nhân bị tai biến sản khoa nặng cần can thiệp hồi sức tích cực và phẫu thuật.
Thứ ba là phát hiện bệnh nhân có thêm bệnh lý chuyên khoa trong tình trạng nguy kịch ngoài khả năng chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.
Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng quy trình, con người, vật lực để huy động khi cần thiết là có ngay.

Duy Tính

Bình luận