Bà Sằm Thị Mỷ giúp Bộ đội biên phòng chốt Khu Chu Lìn /// Ảnh: Mai Thanh Hải

Lũy thép biên phòng: Tình nghĩa quân dân

0
Đi dọc biên cương Tổ quốc giữa những ngày chống dịch Covid-19, chúng tôi ghi được rất nhiều câu chuyện về tình nghĩa quân dân cảm động và ý nghĩa hơn bao giờ hết.