Ông Trần Tuấn Anh  /// Ảnh: Chí Hiếu

Chuyện chưa từng có ở Bộ Công thương

05:00 16/02/2018 7

Năm 2017, Bộ Công thương ghi dấu ấn với việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh - chiếm tới 55,5% tổng số cắt giảm của cả nước, một việc chưa từng có tiền lệ trong nhiều đời bộ trưởng ở một trong những bộ có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống kinh tế này.

Mã số công dân

Mã số công dân

01:36 20/03/2013 14

Bộ Tư pháp vừa công bố đề án khá táo bạo về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân mà theo đó người dân có thể trút được “gánh nặng giấy tờ” đeo bám lâu nay.