Gia đình tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục kêu cứu

Gia đình tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục kêu cứu

2
Gia đình Hồ Duy Hải làm đơn gửi tới các cấp thẩm quyền để xem xét lại phán quyết của phiên giám đốc thẩm, đồng thời xem xét lại các tình tiết quan trọng của vụ án.