Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 27.6.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 27.6.2022

06:05 28/06/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 6.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 22.4.2022

Trả lời bạn đọc 22.4.2022

06:26 22/04/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 18.4.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 18.4.2022

05:34 18/04/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 5.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 25.3.2022

Trả lời bạn đọc 25.3.2022

06:21 28/03/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 21.3.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 21.3.2022

09:26 21/03/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 3.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 15.3.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 15.3.2022

09:14 16/03/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 3.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 11.3.2022

Trả lời bạn đọc 11.3.2022

18:50 12/03/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 7.3.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 7.3.2022

10:04 07/03/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 3.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 21.2.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 21.2.2022

06:33 24/02/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 17.2.2022

Trả lời bạn đọc 17.2.2022

05:47 18/02/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: