Tinh giản nhưng không nên cào bằng

Tinh giản nhưng không nên cào bằng

06:02 18/12/2021 1

Bất cập giữa bộ máy, biên chế theo đơn vị hành chính với khối lượng hồ sơ theo quy mô dân số khiến công chức phải “đầu tắt mặt tối” làm không hết việc.