Bạn trẻ giới thiệu dự án khởi nghiệp chuyển đổi số đến mọi người 	 /// Nữ Vương

Thích ứng nhanh với chuyển đổi số

0
Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp điêu đứng và thậm chí phá sản. Từ đó, chuyển đổi số trong doanh nghiệp không còn là xu hướng mà đã trở thành tất yếu để có thể tồn tại, phát triển.