Khi giáo dục cốt để kinh doanh

Khi giáo dục cốt để kinh doanh

04:52 06/12/2019 2

Lãnh đạo các cấp trong ngành giáo dục đã xem học sinh như “khách hàng tiềm năng” để kinh doanh từ đồng phục, trang thiết bị dạy học, SGK, sách tham khảo, các chương trình giảng dạy tiếng Anh...