Đẹp trong hành động

Đẹp trong hành động

05:53 18/06/2022 1

Quần thể Hòn Yến ở xã An Hòa Hải, H.Tuy An (Phú Yên) là một thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp bên bờ biển.