Đóng góp vào xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào khối FDI	 /// ẢNH: NGỌC THẮNG

Hoàn thành mục tiêu kép

0
Một trong những điểm sáng được Chính phủ nhấn mạnh trong báo cáo kinh tế, xã hội năm 2018 gửi đến Quốc hội là việc thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP.