Dropbox là một trong những nơi người dùng Facebook có thể chuyển ảnh và video sang  /// Ảnh: AFP

Facebook cho phép chuyển ảnh và video sang Dropbox

07:51 05/09/2020 0

Facebook bắt đầu cho phép người dùng xuất ảnh hoặc video từ tài khoản của mình sang Dropbox và công ty khởi nghiệp Koofr của EU, bên cạnh Google Photos đã hỗ trợ trước đó.