Trả giá vì sơ sài

Trả giá vì sơ sài

0
Lâu nay lý do chậm tiến độ, đội vốn gấp 2 gấp 3 lần của các dự án đường sắt đô thị (metro) vẫn được các bên đổ lỗi cho việc giải phóng mặt bằng ì ạch, thiếu kinh nghiệm. Nhưng trên thực tế, nhiều dự án đã “mắc” ngay từ đầu do khâu lập báo cáo đầu tư sơ sài.