AEON Việt Nam tổ chức ngoại khóa cho 50.000 học sinh TP.HCM

AEON Việt Nam tổ chức ngoại khóa cho 50.000 học sinh TP.HCM

0
Sau thành công tại Hải Phòng, AEON Việt Nam tiếp tục triển khai dự án Giáo dục bền vững, lắp bồn rửa tay thông minh và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho gần 50.000 học sinh mầm non, tiểu học tại TP.HCM.