Quên lời hứa với dân

Quên lời hứa với dân

06:03 16/02/2022 4

Người dân bức xúc khi các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận làm xong công trình lại quên lời hứa của mình với người dân và chính quyền địa phương.