Dự án Vườn Xuân đang xây dựng theo giấy phép được cấp /// ĐÌNH SƠN

Khổ vì đất xen kẽ trong dự án

06:15 16/06/2020 0

Đất công xen kẽ giữa các dự án là nỗi khổ của hàng loạt doanh nghiệp trong mấy năm trở lại đây. Có dự án mất hàng chục năm chỉ để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án, trong đó có thủ tục cho đất xen kẽ.