/// Ảnh chụp màn hình Top Universities

Những quốc gia bạn có thể du học miễn phí

09:41 21/09/2016 10

Trong khi chi phí du học không ngừng tiếp tục tăng lên tại nhiều nước trên thế giới, thì những nước sau đây lại miễn học phí cho sinh viên quốc tế, hoặc bạn chỉ phải đóng một phần phí rất nhỏ, theo Top Universities.