Du khách quốc tế lấp đầy đảo Hòn Thơm chiều cuối năm 2019	 ///  Ảnh: Hà Mai

Đột phá du khách quốc tế đến Việt Nam

06:24 31/12/2019 0

Liên tiếp xác lập kỷ lục vào những tháng cuối năm, ngành du lịch Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra cả về lượng khách và doanh thu. Đặc biệt, trong cơ cấu khách, lượng khách giàu từ nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng.