Việt Nam vào Top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới

Việt Nam vào Top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới

18:43 11/07/2019 0

Một trong những lý do khiến Việt Nam hấp dẫn người nước ngoài là môi trường sống ổn định, thân thiện, cảnh sắc thiên nhiên đa dạng và những câu chuyện lý thú về văn hóa - lịch sử của các vùng đất đáng để trải nghiệm.