Tổng thống Donald Trump  /// Reuters

Cuộc đấu ở chính trường Mỹ

10:00 16/03/2019 0

Thượng viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu thông qua dự luật bác bỏ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới Mỹ - Mexico do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Bất đồng giữa Tổng thống Trump với quốc hội chưa được giải quyết
 /// AFP

Chính trường Mỹ bế tắc

08:36 11/01/2019 0

Chính phủ Mỹ có nguy cơ trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử vì căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo quốc hội ngày càng gay gắt.