New York cấm dùng AI tuyển dụng nhân viên

New York cấm dùng AI tuyển dụng nhân viên

15:18 22/11/2021 0

Một dự luật được hội đồng thành phố New York thông qua đầu tháng này sẽ cấm các công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyển nhân viên, có thể dẫn đến phân biệt giới tính và chủng tộc.